Opłata konferencyjna

Uprzejmie informujemy, iż o wysokości opłaty konferencyjnej decyduje termin wpłaty, a nie data rejestracji.

Podane ceny opłaty konferencyjnej są kwotami brutto, zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

*Wydarzenia towarzyszące oraz opłaty za osoby towarzyszące nie są objęte programem wydarzenia i nie podlegają finansowaniu ze środków pochodzących od firm medycznych zrzeszonych w OIGWM POLMED lub MedTech Polska.

Opłata konferencyjna dla uczestników obejmuje:

  • zakwaterowanie w miejscu konferencji (pokój dwuosobowy) wraz ze śniadaniami – dwa noclegi
  • uczestnictwo we wszystkich sesjach konferencji
  • uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych
  • wystawę firm
  • materiały konferencyjne
  • wyżywienie zgodnie z programem konferencji

Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym – dopłata: 330 zł brutto.

W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r., koszty uczestnictwa zostaną zwrócone w całości.

Po dniu 15 kwietnia 2022r. nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa. Możliwa jest natomiast zmiana personalna uczestników.

Wpłaty za uczestnictwo w konferencji prosimy kierować na rachunek:

Evereth Publishing Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 414/11
03-994 Warszawa

nr konta: 61 1090 1753 0000 0001 4680 1414

tytułem: imię i nazwisko uczestnika – konferencja PTPR 2022

Prosimy o dokonywanie wpłat z chwilą wypełnienia formularza rejestracyjnego.

Z uwagi na względy organizacyjne nie przyjmujemy płatności w ratach.

Potwierdzenie

Po zaksięgowaniu wpłaty na adres e-mail podany przy rejestracji wysyłamy fakturę, która jest jednocześnie potwierdzeniem uczestnictwa w konferencji. Prosimy o dochowywanie terminów rejestracji i wpłat.

Korekty (noty korygujące)

W przypadku zauważenia błędów na fakturze prosimy o niezwłoczny kontakt. Zmiany dotyczące pozycji odbiorca/płatnik faktury prosimy korygować notami wystawionymi przez odbiorcę/płatnika.